Đông Anh mảnh đất Địa Linh Nhân Kiệt, nơi tụ khí sinh tài, kết tinh giá trị văn hóa lịch sử là cái nôi của nền văn minh sông Hồng, sản sinh ra nhiều người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, nhiều anh hùng và các bậc trí thức đứng đầu đất nước… Chính vì vậy dự án Helianthus Center Red River đã được ra đời thừa hưởng linh khí của vùng đất hiền tài.

Đăng ký nhận thông tin Bảng giá

[Form id=”7″]