Dịch vụ Hosting SEO Website

 • 229k/tháng
 • H1
 • Dung lượng SSD: 20 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 6
 • Class C: 2
 • SSL Let’s Encrypt: Miễn phí
 • ? Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • Web công nghệ Litespeed
 • 329k/tháng
 • H2
 • Dung lượng SSD: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 12
 • Class C: 4
 • SSL Let’s Encrypt: Miễn phí
 • ? Tặng tên miền .COM/ .NET
 • Web công nghệ Litespeed
 • 619k/tháng
 • H3
 • Dung lượng SSD: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 24
 • Class C: 8
 • SSL Let’s Encrypt: Miễn phí
 • ? Tặng tên miền .VN/ .COM.VN
 • Web công nghệ Litespeed

Dịch vụ Quản trị Website WordPress

 • 3.090.000
 • V1
 • 1 tin/2 ngày
  Cập nhật nội dung bài viết công ty gửi sang (Có trách nhiệm kiểm tra và chỉnh sửa lại nội dung, câu chữ)
 • 1 tin/3 ngày
  Tự tìm kiếm và cập nhật bài viết và đăng vào các chuyên mục thích hợp

 • Chỉnh sửa chính tả và chỉnh sửa hình ảnh cho bài viết.
 • Không
  Chia sẻ bài viết trên facebook và google plus (Nội dung chia sẻ được lấy từ tin công ty gửi sang và tin tìm kiếm)
 • Tốc độ thử nghiệm và chẩn đoán – kiểm tra tốc độ, tìm tắc nghẽn
 • 2 banner/tháng
  Thiết kế banner quảng cáo phục vụ cho website
 • Không
  Thiết kế cover facebook (Banner facebook sẽ có cùng nội dung với banner website)
 • 5 tin/tháng
  Đăng thông tin website lên các trang danh bạ, mạng tìm kiếm, rao vặt.
 • Không
  Đăng ký website vào google, bing, yahoo

 • Hướng dẫn, hỗ trợ tạo Fanpage trên Facebook

 • Tư vấn chiến lược quảng cáo google, facebook phát triển website
 • Không
  Kiểm tra hệ thống chuẩn Seo (Tạo file robots.txt, Tạo sitemap.xml, Tạo google analytics)

 • Báo cáo số lượng người truy cập website
 • 24/7
  Kiểm tra hoạt động ổn định của website

 • Hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi có sự cố
 • 10%
  Giảm giá khi nâng cấp hoặc xây dựng website mới
 • Gói dịch vụ này được tính theo THÁNG
 • 6.090.000
 • V2
 • 2 tin/3 ngày
  Cập nhật nội dung bài viết công ty gửi sang (Có trách nhiệm kiểm tra và chỉnh sửa lại nội dung, câu chữ)
 • 2 tin/6 ngày
  Tự tìm kiếm và cập nhật bài viết và đăng vào các chuyên mục thích hợp

 • Chỉnh sửa chính tả và chỉnh sửa hình ảnh cho bài viết.

 • Chia sẻ bài viết trên facebook và google plus (Nội dung chia sẻ được lấy từ tin công ty gửi sang và tin tìm kiếm)
 • Tốc độ thử nghiệm và chẩn đoán – kiểm tra tốc độ, tìm tắc nghẽn
 • 2 banner/tháng
  Thiết kế banner quảng cáo phục vụ cho website
 • 2 banner/tháng
  Thiết kế cover facebook (Banner facebook sẽ có cùng nội dung với banner website)
 • 10 tin/tháng
  Đăng thông tin website lên các trang danh bạ, mạng tìm kiếm, rao vặt.

 • Đăng ký website vào google, bing, yahoo

 • Hướng dẫn, hỗ trợ tạo Fanpage trên Facebook

 • Tư vấn chiến lược quảng cáo google, facebook phát triển website

 • Kiểm tra hệ thống chuẩn Seo (Tạo file robots.txt, Tạo sitemap.xml, Tạo google analytics)

 • Báo cáo số lượng người truy cập website
 • 24/7
  Kiểm tra hoạt động ổn định của website

 • Hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi có sự cố
 • 15%
  Giảm giá khi nâng cấp hoặc xây dựng website mới
 • Gói dịch vụ này được tính theo THÁNG
 • 9.990.000
 • V3
 • 3 tin/1 ngày
  Cập nhật nội dung bài viết công ty gửi sang (Có trách nhiệm kiểm tra và chỉnh sửa lại nội dung, câu chữ)
 • 2 tin/3 ngày
  Tự tìm kiếm và cập nhật bài viết và đăng vào các chuyên mục thích hợp

 • Chỉnh sửa chính tả và chỉnh sửa hình ảnh cho bài viết.
 • Không
  Chia sẻ bài viết trên facebook và google plus (Nội dung chia sẻ được lấy từ tin công ty gửi sang và tin tìm kiếm)
 • Tốc độ thử nghiệm và chẩn đoán – kiểm tra tốc độ, tìm tắc nghẽn
 • 4 banner/tháng
  Thiết kế banner quảng cáo phục vụ cho website
 • 4 banner/tháng
  Thiết kế cover facebook (Banner facebook sẽ có cùng nội dung với banner website)
 • 10 tin/tháng
  Đăng thông tin website lên các trang danh bạ, mạng tìm kiếm, rao vặt.

 • Đăng ký website vào google, bing, yahoo

 • Hướng dẫn, hỗ trợ tạo Fanpage trên Facebook

 • Tư vấn chiến lược quảng cáo google, facebook phát triển website
 • Không
  Kiểm tra hệ thống chuẩn Seo (Tạo file robots.txt, Tạo sitemap.xml, Tạo google analytics)

 • Báo cáo số lượng người truy cập website
 • 24/7
  Kiểm tra hoạt động ổn định của website

 • Hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi có sự cố
 • 25%
  Giảm giá khi nâng cấp hoặc xây dựng website mới
 • Gói dịch vụ này được tính theo THÁNG

Dịch vụ Tối ưu hóa Website WordPress

 • 1.989.000
 • GÓI VBasic ~2 – 4 GIÂY LOAD
 • Cấu hình cài đặt Themes
 • Cấu hình cài đặt Plugin tăng tốc WordPress phù hợp với website
 • Cấu hình tùy chỉnh Cache tối ưu cơ bản
 • Tối ưu WordPress cơ bản
 • Tốc độ thử nghiệm và chẩn đoán – kiểm tra tốc độ, tìm tắc nghẽn
 • Kiểm toán các plugins – loại bỏ (hoặc thay thế) bổ sung nếu cần thiết
 • Chỉnh cài đặt plugin – tối ưu hóa cài đặt
 • Tối ưu cơ sở dữ liệu
 • Tối ưu hóa phương tiện-thay đổi kích thước, recompress, hoặc định dạng lại hình ảnh không tối ưu.
 • Htaccess-dọn dẹp và chuyển hướng tối ưu hóa
 • Tối ưu Hosting cải thiện tốc độ load trang, csdl,…
 • Webhosting tối ưu hóa-tinh chỉnh PHP, MySQL, configs
 • Triển khai bộ nhớ đệm php opacache
 • Sử dụng preconnect tối ưu.
 • Lazy load image
 • Loại bỏ các file không sử dụng
 • Tối ưu hóa DNS
 • Cơ sở dữ liệu tối ưu hóa Autoloads
 • Gói dịch vụ này được tính theo THÁNG
 • 4.890.000
 • GÓI VGold ~ 1 – 2 GIÂY LOAD
 • Tất cả mọi thứ từ Gói VBasic
 • Loại bỏ khối ứng dụng các khối Gutenberg css thừa khi không sửa dụng.
 • Chuyển về soạn văn bản Gutenberg về classic editor hoặc tối ưu lại
 • Gutenberg nếu bạn muốn dùng Gutenberg
 • Tối ưu hóa WooCommerce, website thương mại điện tử
 • Tiểu mã tái cấu trúc-hướng dẫn sử dụng CSS chỉnh cho chủ đề/Plugins (nếu có thể), loại bỏ các css trùng lặp dư thừa và loại bỏ các file js và css bị thừa
 • Load có điều kiện website tối ưu tốc độ tải
 • Kích hoạt sử dụng preload tối ưu.
 • Giảm thiếu chuyển hướng và chuyển hướng http to https bằng webhost.
 • Tối ưu hóa wp-cron
 • Thay thế việc sử dụng CSS @import dùng biến bảng.
 • Tối ưu hóa Landing page
 • Trình hoãn js hoặc js add footer.
 • Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu cơ bản tổ chức lại việc lưu trữ vật lý dữ liệu bảng và dữ liệu index liên quan, để giảm không gian lưu trữ và cải thiện hiệu quả I / O khi truy cập bảng
 • Loại bỏ css nội tuyến nếu không phải css đầu trang.
 • Tối ưu hóa máy chủ-máy chủ điều chỉnh cho php, MySQL, bảo mật..
 • Tối ưu bộ nhớ cache trình duyệt
 • Nén hình ảnh lossless (dạng nén dành cho nhiếp ảnh gia)
 • Gói dịch vụ này được tính theo THÁNG
 • 8.990.000
 • GÓI VVip ~ 1 GIÂY LOAD
 • Tất cả mọi thứ từ Gói VGold
 • Defer Javascript trì hoãn một cách tinh tế
 • Chuyển đổi url tương đối qua tuyệt đối và từ tuyệt đối qua tương đối tối ưu
 • Tối ưu tài nguyên bên thứ 3
 • Tối ưu font chữ, font icon.
 • Tinh chỉnh lõi WordPress.
 • Tối ưu hóa hình ảnh nâng cao
 • Sự dụng icon font woff2 tối ưu icon
 • Menu sitelink cứng html
 • Tối ưu database dọn sạch cơ sở nâng cao, làm sạch tối ưu thủ công xóa những dữ liệu database không cần thiết. những thiết lập plugin, theme từ thời xưa có thiết lập này không còn dùng nữa xóa đi… tối ưu toàn tập database
 • Chuyển đổi định dạng webp và phân phối ảnh webp tối ưu cache
 • Tối ưu url tương đối và url tuyệt đối
 • Tối ưu hóa chịu tải website vs webserver
 • Bảo mật website WordPress:chống XXS, XXE, SQL injection, bot xấu,chống shell thực thi uploads, chống yêu cầu không an toàn…
 • Tối ưu hóa favicon
 • v.v…
 • Tối ưu hóa DNS
 • Cơ sở dữ liệu tối ưu hóa Autoloads
 • Gói dịch vụ này được tính theo THÁNG