Lưu trữ thẻ cho: bắc cổ nhuế

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm

(HNM) – UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 4305/QĐ-UBND (ngày 30-9-2021) phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm (thuộc địa bàn phường Đức Thắng và phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C6-NT1 (phường Đức Thắng) và D5-NT1 (phường Xuân Đỉnh) với tổng diện tích khoảng 12.664m2. Trong đó, ô đất quy hoạch ký hiệu C6-NT1 diện tích 4.263m2 và ô đất D5-NT1 là 8.40lm2.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm tại các ô đất này trên cơ sở vẫn giữ nguyên ranh giới, quy mô diện tích đất, chức năng sử dụng đất; chỉ điều chỉnh xác định lại ranh giới và diện tích đất trường mầm non và diện tích đất đường giao thông để phù hợp thực tế sử dụng đất, xác định lại các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao công trình, tổng diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất nhằm khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất, bổ sung diện tích bố trí các hạng mục phụ trợ phục vụ tốt hơn nhu cầu của học sinh, nhà trường. Trong đó, tầng cao công trình trường mầm non tại 2 ô đất được điều chỉnh từ 2 lên 3 tầng.

UBND thành phố giao UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm và Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết.