Hà Nội thông qua đề án thành lập quận Đông Anh

HĐND Hà Nội thông qua đề án thành lập quận Đông Anh với diện tích là trên 185km2 và quy mô dân số 400.000 người. 24 xã và thị trấn cũng sẽ được lên phường.

Chiều 4/7, với 93% số đại biểu tán thành, HĐND Hà Nội thông qua đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận.

Thay mặt UBND thành phố trình bày tờ trình đề án, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết phương án thành lập quận Đông Anh dựa trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Đông Anh.

Sau khi thành lập, quận có diện tích là 185,68km2, quy mô dân số hơn 400.000 người và 24 xã, thị trấn hiện có sẽ lên phường bao gồm: Đông Anh, Bắc Hồng, Cổ Loa, Đại Mạch, Đông Hội, Dục Tú, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tàm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nộn, Việt Hùng, Vĩnh Ngọc, Võng La, Xuân Xanh, Xuân Nộn.

Các đại biểu HĐND Hà Nội bấm nút đồng thuận thông qua đề án thành lập quận Đông Anh (Ảnh: Thanh Hải).

Báo cáo thẩm tra nội dung trên, Ban Pháp chế HĐND thành phố thống nhất chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho huyện có cơ hội tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khai thác tốt hơn tiềm năng.

Bên cạnh đó, Ban Pháp chế đề nghị UBND Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Đông Anh tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính theo quy định.

Đối với tiêu chuẩn chưa đạt, địa phương cần xây dựng ngay giải pháp, cân đối nguồn lực để đạt tiêu chí; tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất Ban Chỉ đạo của thành phố có giải pháp tháo gỡ, trước khi báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

UBND huyện Đông Anh được yêu cầu trong quá trình xây dựng huyện thành quận, cần tập trung phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thực chất và bền vững, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.

Cùng với đó, địa phương phối hợp sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án điều chỉnh quy hoạch của huyện gắn với các quy hoạch như: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống gắn với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo bảng tiêu chí thành lập quận Đông Anh, địa phương đã đáp ứng 30/31 tiêu chí. Chỉ một tiêu chí chưa đạt là trường THPT đạt chuẩn quốc gia do còn 2/5 trường vẫn đang trong quá trình được phê duyệt.

Trong tương lai, Đông Anh được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính thương mại và giao dịch quốc tế phía bắc sông Hồng, đóng vai trò là động lực phát triển ở phía bắc của thủ đô.

Nguồn: ST