Lưu trữ thẻ cho: thẻ kingsky

Thẻ Kim Cương – KingSky Diamond Card

Thời gian sử dụng: 5 năm

Số lượng phát hành giới hạn 100 thẻ
Được bay nguyên chiếc 5-12 chỗ trên tất cả 30 điểm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Đặt trước 01 ngày) 20 chuyến/năm
Thời gian bay 4 giờ/chuyến
Tặng bay nguyên chiếc 5-12 chỗ cho bạn bè, người thân. Thời gian bay 2h/chuyến. (Đặt trước 01 ngày) . 10 chuyến/năm
Được ưu tiên đặt lịch bay vào ngày lễ/ Không cần đặt trước
Miễn phí đồ uống, đồ ăn nhẹ, khăn lạnh khi bay

Thẻ Bạch Kim – KingSky Platinum Card

Thời gian sử dụng: 2 năm.

Được bay nguyên chiếc 5-12 chỗ trên tất cả 30 điểm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Đặt trước 01 ngày)
05 chuyến/năm. Thời gian bay 4 giờ/chuyến
Tặng bay nguyên chiếc 5-12 chỗ cho bạn bè, người thân. Thời gian bay 2h/chuyến. (Đặt trước 01 ngày)
03 chuyến/năm
Được ưu tiên đặt lịch bay vào ngày lễ. Không cần đặt trước

Thẻ Vàng – KingSky Gold Card

Thời gian sử dụng: 1 năm
Chi tiết các quyền lợi trong văn bản đính kèm
Được bay nguyên chiếc 5-12 chỗ trên tất cả 30 điểm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Đặt trước 01 ngày) :03 chuyến
Thời gian bay 2 giờ/chuyến
Tặng bay nguyên chiếc 5-12 chỗ cho bạn bè, người thân. Thời gian bay 2h/chuyến. (Đặt trước 01 ngày) : 02 chuyến
Được ưu tiên đặt lịch bay vào ngày lễ / Không cần đặt chỗ. Kingsky

Thẻ Bạc – KingSky Silver Card

Được bay nguyên chiếc 5-12 chỗ trên tất cả 30 điểm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Đặt trước 01 ngày)
02 chuyến
Thời gian bay 2 giờ/chuyến
Tặng bay nguyên chiếc 5-12 chỗ cho bạn bè, người thân. Thời gian bay 2h/chuyến. (Đặt trước 01 ngày) | 01 chuyến
Được ưu tiên đặt lịch bay vào ngày lễ : Không cần đặt trước.
Miễn phí đồ uống, đồ ăn nhẹ, khăn lạnh khi bay.