Thẻ thành viên Hội Bay Khinh Khí Cầu

Thời gian sử dụng: 1 năm
Được bay 10 lượt tất cả các điểm bay.
Không phải xếp hàng, đi lối đi riêng và bay ngay.