Thẻ bay khinh khí cầu

Thẻ Kim Cương – KingSky Diamond Card

Thời gian sử dụng: 5 năm

Số lượng phát hành giới hạn 100 thẻ
Được bay nguyên chiếc 5-12 chỗ trên tất cả 30 điểm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Đặt trước 01 ngày) 20 chuyến/năm
Thời gian bay 4 giờ/chuyến
Tặng bay nguyên chiếc 5-12 chỗ cho bạn bè, người thân. Thời gian bay 2h/chuyến. (Đặt trước 01 ngày) . 10 chuyến/năm
Được ưu tiên đặt lịch bay vào ngày lễ/ Không cần đặt trước
Miễn phí đồ uống, đồ ăn nhẹ, khăn lạnh khi bay

Thẻ Bạch Kim – KingSky Platinum Card

Thời gian sử dụng: 2 năm.

Được bay nguyên chiếc 5-12 chỗ trên tất cả 30 điểm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Đặt trước 01 ngày)
05 chuyến/năm. Thời gian bay 4 giờ/chuyến
Tặng bay nguyên chiếc 5-12 chỗ cho bạn bè, người thân. Thời gian bay 2h/chuyến. (Đặt trước 01 ngày)
03 chuyến/năm
Được ưu tiên đặt lịch bay vào ngày lễ. Không cần đặt trước

Thẻ Vàng – KingSky Gold Card

Thời gian sử dụng: 1 năm
Chi tiết các quyền lợi trong văn bản đính kèm
Được bay nguyên chiếc 5-12 chỗ trên tất cả 30 điểm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Đặt trước 01 ngày) :03 chuyến
Thời gian bay 2 giờ/chuyến
Tặng bay nguyên chiếc 5-12 chỗ cho bạn bè, người thân. Thời gian bay 2h/chuyến. (Đặt trước 01 ngày) : 02 chuyến
Được ưu tiên đặt lịch bay vào ngày lễ / Không cần đặt chỗ. Kingsky

Thẻ Bạc – KingSky Silver Card

Được bay nguyên chiếc 5-12 chỗ trên tất cả 30 điểm bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Đặt trước 01 ngày)
02 chuyến
Thời gian bay 2 giờ/chuyến
Tặng bay nguyên chiếc 5-12 chỗ cho bạn bè, người thân. Thời gian bay 2h/chuyến. (Đặt trước 01 ngày) | 01 chuyến
Được ưu tiên đặt lịch bay vào ngày lễ : Không cần đặt trước.
Miễn phí đồ uống, đồ ăn nhẹ, khăn lạnh khi bay.

Thẻ Bay Khinh Khí Cầu Linh Hoạt

Số lượt linh động trong thẻ.
Thẻ bay sử dụng linh hoạt.
Được giảm giá 5% từ lượt mua thứ 2 trở đi
Không phải xếp hàng, đi lối đi riêng và bay ngay.

Thẻ Bay Khinh Khí Cầu Cho Gia Đình

Bán từ 2 lượt bay/thẻ

Được cho mượn sử dụng
Được giảm giá 5% từ lượt mua thứ 2 trở đi

 

Thẻ thành viên Hội Bay Khinh Khí Cầu

Thời gian sử dụng: 1 năm
Được bay 10 lượt tất cả các điểm bay.
Không phải xếp hàng, đi lối đi riêng và bay ngay.